Ogłoszenia Syndyka wrzesień 2015

15.09.2015

 

Syndyk Masy Upadłości 

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A. 

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań

wszystkich zainteresowanych łącznym nabyciem:

1) pakietu 10 010 udziałów posiadanych przez upadłą spółkę 

w kapitale zakładowym BUDUS DEVELOPER 1 Sp. z o.o. z siedzibą 

w Katowicach, KRS nr: 0000285628 

(100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki)

oraz

2) wierzytelności w łącznej kwocie 375.112,00 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście złotych), stanowiących sumę należności głównych, wraz z wszelkimi związanymi z tymi wierzytelnościami prawami,jakie upadła spółka

posiada względem 

BUDUS DEVELOPER 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS nr: 0000285628 

 

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać 

w terminie do dnia 25 września 2015 r. pod numerem telefonu 603332299, 

celem ustalenia terminu rokowań

15.09.2015

 

Syndyk Masy Upadłości 

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A. 

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań

wszystkich zainteresowanych nabyciem

wierzytelności w łącznej kwocie 8.699.801,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden złoty), 

stanowiących sumę należności głównych, wraz z wszelkimi związanymi z tymi wierzytelnościami prawami, 

jakie upadła spółka posiada względem 

INWESTMENT & FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS nr: 0000201595  

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać 

w terminie do dnia 25 września 2015 r. pod numerem telefonu 603332299, 

celem ustalenia terminu rokowań

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.