Ogłoszenia Syndyka Wrzesień 2014

15.09.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A. 
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań
wszystkich zainteresowanych nabyciem

pakietu 5 789 000 akcji na okaziciela, posiadanych przez upadłą spółkę 
w BUDUS DEVELOPER S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS nr: 0000307442

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać 
w terminie do dnia 19 września 2014 r. pod numerem telefonu 603332299, 
celem ustalenia terminu rokowań

15.09.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A. 
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań
wszystkich zainteresowanych nabyciem

wierzytelności w łącznej kwocie 5.125.268,56 zł (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), stanowiącej sumę należności głównych, wraz z wszelkimi związanymi z tymi wierzytelnościami prawami
jakie upadła spółka posiada względem 
BUDUS DEVELOPER S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS nr: 0000307442  

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać 
w terminie do dnia 19 września 2014 r. pod numerem telefonu 504222415, 
celem ustalenia terminu rokowań

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.