Ogłoszenia Syndyka Sierpień 2014

25.08.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A. 
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

informuje, iż do dnia 15 września 2014 r. trwa wyprzedaż pozostałych ruchomości (zapasy magazynowe, maszyny i urządzenia).

Wszelkie informacje, dotyczące w/w ruchomości można uzyskać w dni robocze 
w godz. 8.00-13.00 pod numerem telefonu 603 345 120


25.08.2014

Syndyk Masy Upadłości

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A. 
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań

wszystkich zainteresowanych nabyciem

pakietu 7603 udziałów udziałów, posiadanych przez upadłą spółkę 
w Logocentrum Sp. z o. o. w Poznaniu

 

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać 
w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r. pod numerem telefonu 603332299, 
celem ustalenia terminu rokowań

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.