Ogłoszenia Syndyka październik 2015

07.10.2015

 

Syndyk Masy Upadłości 

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus S.A. 

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

zaprasza do rokowań

wszystkich zainteresowanych nabyciem:

 

pakietu 25 udziałów posiadanych przez upadłą spółkę 

w kapitale zakładowym POL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą

w Katowicach, KRS nr: 0000158777 

(100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki)

 

Ewentualny akces przystąpienia do rokowań należy zgłaszać 

w terminie do dnia 16 października 2015 r. pod numerem telefonu 603332299, 

celem ustalenia terminu rokowań

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.