Ogłoszenia Syndyka Kwiecień 2014

14.04.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21


na podstawie §7 ust. 4 Warunków Przetargu unieważnia w całości ogłoszony w dniu 18 marca 2014r. przetarg pisemny na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21. Jednocześnie Syndyk informuje, iż termin następnego przetargu dotyczącego ww. składnika majątku upadłej spółki będzie podany do publicznej wiadomości.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.