Podstawowe wskaźniki
Podstawowe wskaźniki 2006 2007 2008 2009 2010
Rentowność sprzedaży - zysk netto na kapitał własny 43,34 33,59 9,98 35,19 23,53
ROA - zysk netto na aktywa 8,45 6,08 1,60 8,11 3,98
Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,01 1,07 1,07 1,21 1,70
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 66,39 73,00 74,85 64,63 78,08
Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.