Autoryzowany Doradca

Rubicon Partners Corporate Finance SA

ul. Emilii Plater 53, 26 piętro

Warsaw Financial Center
00-113 Warszawa

 

KRS: 0000299880
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 7010121631
Kapitał zakładowy: 2.000.000,00 PLN

 

tel. +48 22 208 99 00
fax. +48 22 208 99 01

e-mail: biuro@rubiconpartners.pl

Strona internetowa: www.rubiconpartners.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.