Animator akcji

 

ANIMATOR AKCJI EMITENTA:

 

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27

43-300 Bielsko-Biała

 

spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości: 23.543.470,00 zł, kapitał wpłacony: 22.611.970,00 zł 

 

tel. (33) 812-84-40
fax. (33) 812-84-42
strona internetowa: www.bdm.com.pl

e-mail: bdm@bdm.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.